در خدمت

تو اینجایی: خانه - در خدمت

جزئیات خدمات

سیاست بازگشت

در حالی که ما امیدواریم هر خرید مناسب باشد ، اما گاهی اوقات می دانیم که اینطور نیست! نمی توانید "کار کنید"؟ در اینجا گزینه های شما آمده است:
پارچه ها ، تزیینات ، سفارشات ویژه و هر چیزی که به اندازه بریده شود قابل برگشت و تعویض نیست. دکمه ها ، مفاهیم ، و یا هر چیزی که به صورت کلی فروخته می شود ، مانند چرخ خیاطی و فرم لباس باز نشده ، محدود به آن نمی شود یا با اعتبار کامل فروشگاه (هزینه حمل و نقل کمتر) تعویض می شود. ادعاها/مبادلات باید ظرف 30 روز از تاریخ ارسال اصلی انجام شود.

برنامه های کاربردی

بیشتر